Glossary

Agilní kouč

Co to je Agilní kouč, nebo používáte-li anglickou verzi názvu této role Agile Coach?Na tuto otázku dnes neexistuje jednotný pohled napříč celým trhem a proto se vám zde pokusíme vysvětlit hned několik možných pohledů na tuto roli. Kterou interpretaci této role se rozhodla použít konkrétní firma se někdy dá odvodit, jindy se musíte raději zeptat.

Pokračovat ve čtení »

Agilní kouč Read More »

Backlog

Backlog představuje ve Scrumu evidenci požadavků. Pokud si chcete zavést backlog ve vašem týmu, stanovte si jedno místo, na které budete vaše požadavky ukládat. Na tomto místě odteď najdete vy a celý váš agilní tým jakýkoliv požadavek, se kterým jste pracovali, pracujete, nebo možná budete v budoucnu pracovat. Při zakládání backlogu si projděte veškerou vaší

Backlog Read More »

Objectives and Key Results

Jedná se o framework pro nastavení střednědobých cílů (Objective) a jejich vyhodnocování (Key Results). Zkráceně se nazvývá také OKR. Cíl se stanovuje obvykle na 12-18 měsíců. Dá se použít jako alternativa pro KPI a hodí se zejména u agilních týmů. Podporuje týmovou spolupráci, bezpečné prostředí, ale i vlastnictví cílů v týmech. Jak se nám daří

Objectives and Key Results Read More »

Product Owner

Kdo je to Product Owner? Je to člen Scrum teamu a jeho úkolem je maximalizovat hodnotu, kterou dodává Scrum team. To znamená, že není prostým příjemcem a realizátorem požadavků z okolí. Aktivně se stará o to, aby tým řešil jen ty požadavky, které mají pro zákazníka hodnotu. U každého požadavku, byť sebemenšího je schopen říci,

Product Owner Read More »

Scrum Master

Jeden z členů Scrum teamu. Cílem Scrum Mastera je zavedení Scrum frameworku do jemu svěřených týmů, ale i rozšíření a pochopení agility jinde ve firmě. Odpovědnost Scrum Mastera Mezi jeho odpovědnosti patří například vyškolení členů týmu ve Scrumu, odstraňování překážek v práci týmu, nebo facilitace týmových ceremonií. Jeho úkolem je nejen změna procesů v týmu

Scrum Master Read More »