Jak začít jako Scrum Master

Všechno, co jako Scrum master potřebuji znát, mě nenaučil Scrum guide

Chtěli byste se stát Scrum masterem? Pak se vám asi honí v hlavě myšlenky o tom, co vše budete muset do začátku umět. A právě tomu je věnován i dnešní článek. Než začnete, určitě se seznamte s popisem, co tato role obnáší. Dobrý popis vám poskytne například Scrum guide. Také můžete vyzpovídat kamarády, kteří tuto práci již dělají.

A nejen to, měli byste vědět, že se jedná o velmi komplexní roli a praxe Scrum Mastera často ani zdaleka nepřipomíná ideální agilní svět, který znáte z konferencí a školení. Proto s touto rolí není vhodné začínat hned po škole. Budou se vám hodit zkušenosti i z jiných pozic v oboru, kterému se pak chcete jako Scrum Master věnovat. S rolí Scrum Master se nejčastěji setkáte v IT, ale můžete na ni ale narazit v řadě dalších odvětví, například v marketingu nebo HR.

Jde o pozici, na které na jedné straně pomáháte týmům a firmám k doručení co možná nejhodnotnějších produktů a služeb pro koncové zákazníky. Na druhé straně otevíráte týmům cestu k zefektivnění jejich činnosti. Nemusí jít tedy nutně o IT. Stačí, aby firma měla produkt, který chce co nejvíce přiblížit svým zákazníkům tak, aby se v konečném důsledku nejlépe prodával.

Podívejte se na obrázek, který ukazuje některé ze znalostí a zkušeností, které by měl mít dobrý Scrum Master.

Znalosti a zkušenosti dobrého Scrum Mastera.

Co vědět před nástupem do role Scrum master

Jak s touto rolí tedy začít? V první řadě byste měli mít představu, co je to agilní vývoj a rozumět, jak jeho principy v praxi použít. Principy agilního vývoje jsou totiž alfou a omegou pro správné uchopení role Scrum master. Ještě před zahájením vaší kariéry Scrum Mastera se rozhodně vyplatí přečíst si Agile manifesto a také si ho průběžně připomínat i nadále. To vám totiž pomůže i ve správném pochopení a používání agilních frameworků.

A také se budete potřebovat naučit samotný framework Scrum. Pro začátek postačí, když navštívíte stránky jedné z organizací zaměřující se na Scrum, kde se dočtete více o tomto frameworku. Do budoucna ale určitě uplatníte i znalosti dalších frameworků jako jsou Kanban a další. Na začátku vaší kariéry ale postačí vědět, že Scrum není jediný.

Agile manifesto a jeho význam pro Scrum mastera

Agilní manifest vznikl jako reakce na potřebu dodání co největší hodnoty zákazníkovi v co nejkratším čase. Tento přístup je odpovědí na klasické metody vývoje (např. Waterfall), kde se produkt vyvíjel řadu měsíců i let s nejistým výsledkem. Vycházelo se totiž z předpokladu, že víme, co zákazník chce. Případně, že stačí, když nám svůj požadavek řekne jednou na začátku. Takový produkt stačí vyvinout, důkladně zdokumentovat, ať mu zákazník má šanci trochu rozumět, zabalit a odeslat. Jak prosté. Bohužel takový postup nefunguje vždy.

Agile manifesto ukazuje odlišnou cestu, kterou popsal v následujících bodech.

Oceňujeme více:

  • Lidé a mezilidské vztahy před procesy a nástroji
  • Funkční software před vyčerpávající dokumentací
  • Spolupráce se zákazníkem před jednáním o smlouvách
  • Reagování na změny před dodržováním plánu

Zdroj: https://agilemanifesto.org/iso/cs/manifesto.html

Principy popsané v agilním manifestu jsou základem pro každého, kdo to s agilním vývojem myslí vážně. Tedy i pro Scrum Mastera. Držte se jich víc, než jiných pouček a frameworků. Tyto frameworky jsou totiž jen možné způsoby aplikace agilních principů a jejich doplňky. Takový přístup vám otevře možnost budování vlastní cesty Scrum Mastera. A svým týmům se stanete užitečnějšími, než kdybyste se zuby nehty drželi jakéhokoliv frameworku.

Scrum guide

Určitě se při učení o Scrumu nevyhnete publikaci Scrum guide, která vychází z Agilního manifesta. Tato publikace se průběžně aktualizuje tak, aby se, stejně jako vaše týmy, časem zlepšovala. Mějte však na paměti, že se skutečně jedná o průvodce, nikoli seznam dogmatických pravidel. Proto je tak důležité, abyste hlavně chápali a sžili se s principy agilního vývoje.

Scrum je jen jednou z cest, jak zmíněné agilní principy aplikovat v praxi. Stejně tak jak se liší jednotlivé firmy a dokonce i jejich týmy mezi sebou, mohou se lišit i aplikace agilního vývoje, dokonce i samotného Scrumu (který má být přeci jen jeden, že?).

Snažte se porozumět, proč jsou ve Scrum guidu věci popsané právě oním způsobem a jaké situace a problémy řeší. Pak se nemusíte bát experimentovat a přizpůsobovat potřebám vaší organizace a týmů. Každý odklon od příručky budete mít totiž stále opřený o základní principy Agilu.

Mentoři kolem vás

Pokud máte možnost výběru, snažte si najít zaměstnání, kde jako začínající Scrum Master nebudete sami, ale vstoupíte mezi zkušené Scrum mastery a Agilní kouče. Mentorství od zkušenějších kolegů má pro začínajícího Scrum mastera nesmírnou hodnotu. Kolegové vás provedou komplexními situacemi, ukáží směr a poskytnou cennou zpětnou vazbu. A pokud budete mít opravdu štěstí, budou vás lidé kolem povzbuzovat v hledání vlastní cesty.

Nezapomeňte se tedy na pohovoru zeptat, jací další Scrum masteři ve firmě působí a hlavně jak vzájemně spolupracují.

Využití komunity

Agilní komunita je naštěstí široká a živá. Staňte se její součástí a nedělejte si hlavu s tím, že zprvu můžete být více pasivní než aktivní. I pasivní pozorování aktuálních trendů a názorů otevře nové obzory. Různorodost pohledů v komunitě vám pomůže při hledání vlastní cesty, jak nejlépe můžete pomáhat týmům a organizacím.

Nikdy není ostudou ptát se a hledat pomoc. Spolupráce s ostatními Scrum mastery a Agilními kouči je klíčová pro rozvoj vašich dovedností a úspěšný výkon role Scrum mastera. Vytváření prostředí, kde se týmy rychleji rozvíjejí a dosahují svého plného potenciálu, je výsledkem společného úsilí celého týmu s přispěním zkušeností Scrum masterů a koučů, kterým budete naslouchat.

Chtěli byste se naučit Scrum a dozvědět se k tomu i řadu praktických zkušeností z agilních transformací a práce s agilními týmy? Můžete se přihlásit na naše školení Scrum prakticky – reálné využití a osvědčené postupy.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *