Produktová vize a její význam. Dlouhodobý cíl.

Produktová vize a jak s ní začít

Pracujete ve vašem týmu s vizí? Když tuto otázku položíme v různých týmech, ukazuje se, že se zdaleka nejedná o samozřejmost. Přitom právě dobře formulovaná vize dokáže podstatně motivovat vaše lidi v týmech a pomoci jim vlastnit obchodní cíle vašeho týmu. Pojďme se tedy alespoň stručně podívat na to, co to je vize, jaká má vize význam a jak s ní pracovat. Vizí existuje více typů, proto v dnešním článku se budeme věnovat produktové vizi.    

Proč pracovat s vizí

Pojďme se společně podívat alespoň na 3 hlavní důvody, proč pracovat v agilních týmech s vizí.

  1. Motivace lidí – dokáže fungovat velmi dobře jako nefinanční motivace vašich lidí. Řada lidí bude chtít pracovat v týmech, kteří mají jasnou a ambiciózní vizi. Stejně tak například v obtížnějších dobách je právě silná vize jedním z motivátorů, který vám může pomáhat vaše lidi udržet. 
  2. Vlastnictví cílů – Pokud společně s lidmi vytvoříte vaši produktovou vizi a lidé jí věří, potom je sama povede k tomu, aby považovali vaše obchodní cíle za svoje. Práce s vizí je týmová. A naopak, pokud vaše týmy “pouze plní požadavky, které jim někdo zadal”, budete u nich vlastnictví vašich obchodních cílů budovat mnohem obtížněji. 
  3. Produkt, který chtějí zákazníci   – v případě, že si průběžně ověřujete správnost vašich hypotéz a validujete správnost vaší vize, potom se i váš tým bude soustředit na dodání produktu, který přináší hodnotu vašim zákazníkům. Díky vizi se vám budou snáze prioritizovat požadavky, které přinášejí hodnotu a které ne. Vaši lidé se už nenechají rozptylovat nepodstatnými požadavky a budou udržovat směr. 

Vize a její význam

Vize je dlouhodobý a ambiciózní cíl, který si společně s týmem definujete. Na jeho dosažení se pak s týmem soustředíte. Tento cíl musí být motivující a zapamatovatelný. Pokud si lidé nevzpomenou na to, jaký máte cíl, pak ho pochopitelně ani nenásledují. Význam vize je pro váš tým tedy obrovský. A nezáleží na tom, jakou formu vize si zvolíte. Někdy stačí několik řádek textu, jindy poslouží infografika, nebo tabule se sticky notes.   

Jak pracovat s vizí

Za přípravu a práci s produktovou vizí je zodpovědný Product Owner. Jeho úkolem je, že vize vznikne. Nestrachujte se ale požádat váš tým o pomoc s přípravou. Není to známka slabosti nebo neznalosti. Naopak je to příznak zkušeného leadera, který podporuje týmovou spolupráci a využívá expertů ze svého týmu.  V praxi máme nejlepší zkušenosti s tím, když je produktová vize připravovaná společně s týmem. Lidé více věří tomu, co společně vyrobili, než když dostanou vizi už hotovou. 

Product Owner je také zodpovědný za sdílení vize. Protože vize motivuje, získává obrovskou výhodu, pokud dokáže vizi ve svém týmu dobře prodat. A sdílí ji nejen s týmem, ale i se Stakeholdery, se kterými by si ji měl zároveň validovat. Stejně jako agilní tým, i celá firma pracuje s vizí a strategií. A produktová vize je prostředkem, jak firemní strategii a vizi podpořit. Také se nám velmi osvědčilo mít myšlenky z vize vyvěšené v prostorech, kde tým pracuje, abychom ji měli stále na očích. 

Ikdyž se jedná o dlouhodobý cíl, je důležité, aby se nestal zastaralým. Proto váš cíl pravidelně revidujte a aktualizujte.

Domluvte se, jak poznáte, že se vám daří vaše cíle plnit. Pokud si stanovíte abstraktní cíl, bude se s ním týmu obtížně pracovat a cíl nebude mít pro tým velkou hodnotu. K vizi se proto pravidelně vracejte a vyhodnocujte ji. Probírejte vaše úspěchy nebo neúspěchy a v čem se můžete zlepšit. 

Ptejte se vždy na zpětnou vazbu k vaší vizi a pracujte s připomínkami, které dostanete. Respektujte připomínky ostatních a oni zas budou považovat vizi za svojí.  

Jak začít

Nejdříve si zajistěte zdroje informací, které potřebujete pro přípravu. Zde najdete alespoň ty základní: 

  • firemní strategie a cíle
  • informace o vašem produktu, jeho pozici na trhu a jeho životní fázi
  • informace o tom, kdo jsou vaši klienti a jejich potřebách
  • informace o konkurenci a jejich produktech 

Naplánujte workshop nebo několik schůzek, na které pozvěte celý váš tým, stakeholdery a další důležité lidi, kteří vám mohou s přípravou pomoci. Při organizaci mějte na paměti počet lidí, ve kterém ještě dokážete efektivně pracovat. Podle potřeby schůzky rozdělte a případně si pozvěte facilitátora. Příliš se zpočátku netrapte formou, do které vizi zaznamenáte. Důležitější je mít obsah a nějak začít. 

Chtěli byste si prakticky vyzkoušet jak připravit produktovou vizi? Potom se můžete přihlásit na naše školení Agilní produkty – od vize až po backlog. Na kurzu se také dozvíte i jak z ní dále připravit produktovou roadmapu a nakonec i backlog

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *