Backlog

Backlog představuje ve Scrumu evidenci požadavků. Pokud si chcete zavést backlog ve vašem týmu, stanovte si jedno místo, na které budete vaše požadavky ukládat. Na tomto místě odteď najdete vy a celý váš agilní tým jakýkoliv požadavek, se kterým jste pracovali, pracujete, nebo možná budete v budoucnu pracovat. Při zakládání backlogu si projděte veškerou vaší stávající evidenci požadavků, vaši elektronickou poštu, excelové tabulky na disku vašeho počítače a dejte všechno na jedno místo. Volba nástroje nebo typu úložiště už je na vás, s čím se vám dobře pracuje.

Obvykle rozlišujeme dva typy backlogů:

  • Produktový
  • Sprintový

Produktový backlog a jeho význam

Obsahuje veškeré požadavky, které se týkají vašeho produktu. Jsou v něm požadavky ve všech možných stavech a stadiích rozpracování. Najdete tu:

  • požadavky, které jste si zatím zapsali třeba jen jednou větou,
  • požadavky, které už jsou hotové a dávno nasazené v produkčním prostředí,
  • požadavky, které jsou zrovna ve vývoji,
  • požadavky, které možná nikdy nezrealizujete
  • požadavky, které zrealizujete v budoucnu.

Cílem každého agilního týmu je, aby dosáhl spokojenosti zákazníka. Agilní tým proto maximalizuje hodnotu pro zákazníka a upřednostňuje ji před množstvím realizovaných požadavků. Proto Product owner tento seznam požadavků pravidelně prioritizuje a často se stane, že se na některé požadavky s realizací nedostane nikdy, protože časem ztratily svoji hodnotu a situace na trhu se změnila.

Za přípravu tohoto seznamu požadavků v čase i kvalitě je zodpovědný Product Owner, což ale neznamená, že všechny požadavky musí připravit sám.

Sprint backlog a jeho význam

Obsahuje požadavky, které si vybral váš tým do aktuálního sprintu (požadavky, které realizují Cíl sprintu). Obsahuje tedy požadavky, na kterých se zrovna pracuje (sprint právě běží), respektive má začít pracovat v nejbližším sprintu (právě plánujeme nadcházející sprint). Proto musí mít obvykle tyto požadavky, které zařazujete do sprintu už lepší kvalitu zpracování. Ve vašem týmu se u těchto požadavků rozhodujete, zda pomocí nich naplníte cíl sprintu a zda je možné je v rámci sprintu dodat. Za naplánování tohoto seznamu požadavků jsou odpovědni vývojáři.

Do tohoto seznamu požadavků se přesouvají požadavky z produktového backlogu a po skončení se do něj mohou zas vrátit. Požadavky vrátíte zpět na konci sprintu, pokud jsou požadavky k již hotové, nebo nějaký požadavek tým nedokončil a rozhodl se z nějakého důvodu, že na něm v příštím sprintu nebude pokračovat, nebo jste například požadavek zrušili. Sprintový backlog má tedy narozdíl od Produktového dočasné trvání.

Další informace

Kde se o tomto tématu dozvíte více: