Agilní transformace

Život všech společností na trhu provází řada změn, které ovlivňují jejich chování, ale i poptávku zákazníků. Změnou může být nový hráč na trhu, nový produkt od konkurence, dopady pandemie, nebo třeba regulace státem. Tyto změny probíhají prakticky neustále a vyžadují, abychom se naučili adaptovat. A tempo, které udává trh zároveň klade požadavky na to, abychom se adaptovali rychle. A tak se ukazuje, že tradiční způsob vývoje software s projekty kompletně naplánovanými předem už není dostatečně flexibilní na to, aby dokázal na tak časté změny reagovat. Zároveň se také do popředí zájmu dostává zákazník, se kterým si často ověřujeme, zda mu námi navržené změny přinášejí nějakou hodnotu a bude náš produkt rád dál používat. A přesně s tím vám může pomoci agilní transformace společnosti.

Zajímá vás více informací k agilním transformacím přímo v kontextu vaší firmy?
Sjednejte si s námi hodinovou nezávaznou konzultaci zdarma!
Napište nám pomocí formuláře níže, nebo nám rovnou zavolejte!

Co to je agilní transformace

Agilní transformace je změna ve firmě, která staví do popředí zájmu zákazníka, nastavuje dodávku změn zákazníkům po malých částech a zavádí časté zjišťování zpětné vazby od zákazníka. Podstatnou část transformace firmy tvoří změny firemní kultury, proto je tato změna obvykle dlouholdobá.

Co vám může přinést agilní transformace?

Stejně jako u každé velké změny jsou u agilní transformace nesmírně důležitá správná očekávání. Od těchto očekávání se odvíjí rozsah změn, které ve vaší společnosti spolu uděláme. A také nám pomáhou určit, jak změříme úspěšnost celé transformace. Rádi vám pomůžeme s definicí očekávání (jsou pro různé společnosti odlišná). Také vám pomůžeme vyvarovat se těch nesprávných. Jaké jsou příklady těch správných očekávání?

 • chceme se naučit, jak dodávat produkty, které dávají zákazníkům větší smysl (zjišťovat potřeby zákazníků, dodávat po menších smysluplných celcích a ověřovat si zpětnou vazbu)
 • chceme pružně reagovat na měnící se potřeby našich zákazníků a přitom minimalizovat ztráty, pokud se někdy vydáme nesprávnou cestou
 • potřebujeme propojit mezi sebou naše IT a business
 • některé útvary v naší firmě mezi sebou spíše soupeří a nespolupracují (tzv. sila), potřebujeme pomoci to změnit
 • chceme odstranit/snížit plýtvání při dodávce našich produktů

Agilní transformaci je možné realizovat prakticky v jakékoliv firmě, bez ohledu na obor, kterým se zabýváte. Rádi vám navrhneme, co vzhledem k vašemu oboru podnikání přinese vaší společnosti hodnotu.

Jak agilní transformace probíhá?

Každá společnost je jiná a proto se liší očekávání od transformace i jejich postup. Z toho důvodu neexistuje univerzální návod, který by se dal použít kdekoliv. V průběhu celé transformace je nezbytně nutná komunikace. Musí být častá a transparentní, aby lidé ve vaší firmě věděli, co je čeká.

Možné kroky agilní transformace – výroba

 • Nastavení očekávání – společně se dohodneme na tom, co nám má agilní transformace přinést
 • Práce s top managementem – je nezbytně nutné, aby byl top management firmy zainteresovaný do transformace, znal očekávání a podporoval tuto změnu. Proto pomáháme top managementu získat všechny potřební informace, jak se změna fungování i firemní kultury promítne do jejich práce.
 • Evoluce místo revoluce – Obvykle není vhodné dělat agilní transformace velkým třeskem. Nejvíce se nám osvědčilo, když dobře nastavíme jeden nebo několik málo týmů a na základě toho jak fungují vyhodnotíme výsledky a rozhodneme se co dál. Takto snížíme rizika spojená s transformací. Odhalíme je co nejdříve a v menším měřítku.
 • Návrh struktury týmů – Pokud už máme jeden nebo více agilních týmů, můžeme se pustit do návrhu agilní transformace společnosti. Připravíme návrh agilních týmů a způsob jejich spolupráce. Pro nastavení agilního přístupu na úrovni celé společnosti se často používají tzv. škálovací frameworky (LeSS, Nexus, SaFe,…). Pomůžeme vám s výběrem a customizací vhodného frameworku, který pomůže dosáhnout očekávání od transformace.
 • Zaškolení a rozvoj týmů – Spolu s vámi sestavíme agilní týmy a proběhne jejich zaškolení. Týmy, které ještě nemají zkušenost s agilním přístupem potřebují obvykle dohled zkušeného scrum mastera / agilního kouče. Pokud takového nemáte, pomůžeme vám s náborem z trhu nebo vychováním si svého scrum mastera z řad vašich lidí. Stejně tak umíme pomoci s výchovou product ownerů. Náš cíl je, abyste se co nejdříve stali soběstačnými.
 • Průběžně vyhodnocujeme výsledky, jak se nám daří a na základě toho navrhujeme akční kroky co dál.

Podpůrné útvary ve firmě

Obvykle se nejprve mění výrobní části firmy a postupně se přidávají podpůrné útvary, jako oddělení HR (performance management, změny v požadavcích na nábor,…), finance (financování agilních týmů) a další.

Agilní transformace - Dílčí kroky

Řekli o nás

Jak vám můžeme pomoci s agilní transformací?

Preferujeme práci přímo na místě ve vaší společnosti po boku vašich zaměstnanců. Spolu s vámi vyhodnotíme jak fungují navrhované změny a případně pomůžeme s návrhem změn, pokud vše napoprvé nefunguje tak jak má.

Upřednostňujeme, když návrhy změn při transformacích co nejvíce navrhují vaši lidé a my jen pomáháme udržet směr k agilnímu způsobu řízení. A naopak, pokud je realizace změn obtížná bez větších zkušeností s agilitou, připravíme návrh řešení. Pro představu zde najdete několik námi poskytovaných služeb během agilních transformací, ale uvítáme i jakékoliv nové výzvy, se kterými vám budeme moci pomoci.

 • Vedení a realizace agilní transformace napříč všemi útvary ve firmě
 • Dodávka lidí do týmu agilní transformace nebo do vývojových týmů
 • Školení agilního způsobu práce šité na míru, a to ať už školíme vedení firmy, členy týmů, scrum mastery nebo product ownery
 • Koučink vedení v oblasti agilního řízení
 • Koučink a mentorování vašich týmů
 • Facilitace workshopů pro nastavení očekávání od agility s vedením firmy
 • Nezávislé zhodnocení stavu agilního řízení ve vaší společnosti
 • Agilita v podpůrných útvarech firmy – např. oddělení HR, risku, back office a další

Napište nám

  Kliknutím na "Odeslat" souhlasíte se zpracováním osobních údajů.