Agilní transformace

Co vám může přinést agilní transformace?

Agilní transformace není jen změna procesů a organizační struktury, ale především změna firemní kultury. Proto je nesmírně důležité nastavit si správná očekávání. Od nich se odvíjí rozsah změn, které ve vaší společnosti spolu uděláme. Rádi vám pomůžeme tato očekávání definovat (jsou pro různé společnosti odlišná) a pomůžeme vám se vyvarovat těch nesprávných. Jaké jsou příklady těch správných očekávání?

 • chceme se naučit, jak dodávat produkty, které dávají zákazníkům větší smysl (zjišťovat potřeby zákazníků, dodávat po menších smysluplných celcích a ověřovat si zpětnou vazbu)
 • chceme pružně reagovat na měnící se potřeby našich zákazníků a přitom minimalizovat ztráty, pokud se někdy vydáme nesprávnou cestou
 • potřebujeme propojit mezi sebou naše IT a business
 • některé útvary v naší firmě mezi sebou spíše soupeří a nespolupracují (tzv. sila), potřebujeme pomoci to změnit
 • chceme odstranit/snížit plýtvání při dodávce našich produktů

Agilní transformaci je možné realizovat prakticky v jakékoliv firmě, bez ohledu na obor, kterým se společnost zabývá. Rádi vám navrhneme, co vzhledem k vašemu oboru podnikání přinese vaší společnosti hodnotu.

Jak agilní transformace probíhá?

Každá společnost je jiná a proto se liší očekávání od transformace i jejich postup. Proto neexistuje přesný návod, který by se dal použít kdekoliv. Pro vaši představu zde uvádíme několik hlavních kroků:

 • Nastavení očekávání – nejprve je potřeba zajistit si shodu na tom, co nám má agilní transformace přinést
 • Práce s top managementem – pro to, aby byla transformace úspěšná je nezbytně nutné, aby top management firmy byl zainteresovaný do transformace, znal očekávání a podporoval tuto změnu. Stejně tak je potřeba v průběhu transformace pracovat s top managementem, aby věděli, jak se změna fungování i firemní kultury promítne do jejich práce.
 • Evoluce místo revoluce – Není vhodné dělat agilní transformace velkým třeskem. Osvědčená praktika je nejprve nastavit dobře jeden nebo několik málo týmů a na základě toho jak fungují si vyhodnotit výsledky a rozhodnout se co dál. Cílem je odhalit rizika spojená s transformací co nejdříve a v menším měřítku.
 • Návrh struktury týmů – Pokud už máte jeden nebo více agilních týmů, je možné se pustit do návrhu agilní transformace společnosti. Připravíme návrh agilních týmů a způsob jejich spolupráce. Pro nastavení agilního přístupu na úrovni celé společnosti se často používají tzv. škálovací frameworky (LeSS, Nexus, SaFe,…). Pomůžeme vám s výběrem a customizací vhodného frameworku, který pomůže dosáhnout očekávání od transformace.
 • Zaškolení a rozvoj týmů – Spolu s vámi sestavíme agilní týmy a proběhne jejich zaškolení. Týmy, které ještě nemají zkušenost s agilním přístupem potřebují obvykle dohled zkušeného scrum mastera / agilního kouče. Pokud takového nemáte, pomůžeme vám s náborem z trhu nebo vychováním si svého scrum mastera z řad vašich lidí. Stejně tak umíme pomoci s výchovou product ownerů. Náš cíl je, abyste se co nejdříve stali soběstačnými.
 • Podpůrné útvary ve firmě – Obvykle se nejprve mění výrobní části firmy a postupně se přidávají podpůrné útvary, jako oddělení HR (performance management, změny v požadavcích na nábor,…), finance (financování agilních týmů) a další.
 • V průběhu celé transformace je nezbytně nutná komunikace. Musí být častá a transparentní, aby lidé ve vaší firmě věděli, co je čeká.
 • Průběžně vyhodnocujeme výsledky, jak se nám daří a na základě toho navrhujeme akční kroky co dál.

Napište nám

  Kliknutím na "Odeslat" souhlasíte se zpracováním osobních údajů.