Agilní transformace

Život všech společností na trhu provází řada změn, které ovlivňují jejich chování, ale i poptávku zákazníků. Změnou může být nový hráč na trhu, nový produkt od konkurence, dopady pandemie, nebo třeba regulace státem. Tyto změny jsou prakticky neustálé a vyžadují, abychom se naučili adaptovat. A tempo, které udává trh zároveň klade požadavky na to, abychom se adaptovali rychle.

A tak se ukazuje, že tradiční způsob vývoje software s projekty kompletně naplánovanými předem už není dostatečně flexibilní na to, aby dokázal na tak časté změny reagovat. Zároveň se také do popředí zájmu dostává zákazník, se kterým si potřebujeme často ověřovat, zda mu námi navržené změny přinášejí nějakou hodnotu a bude náš produkt rád dál používat. A přesně s tím vám může pomoci agilní transformace společnosti.

Co vám může přinést agilní transformace?

Agilní transformace společnosti není jen změna procesů a organizační struktury, ale především změna firemní kultury. Proto je nesmírně důležité nastavit si správná očekávání. Od nich se odvíjí rozsah změn, které ve vaší společnosti spolu uděláme. Rádi vám pomůžeme tato očekávání definovat (jsou pro různé společnosti odlišná) a pomůžeme vám se vyvarovat těch nesprávných. Jaké jsou příklady těch správných očekávání?

 • chceme se naučit, jak dodávat produkty, které dávají zákazníkům větší smysl (zjišťovat potřeby zákazníků, dodávat po menších smysluplných celcích a ověřovat si zpětnou vazbu)
 • chceme pružně reagovat na měnící se potřeby našich zákazníků a přitom minimalizovat ztráty, pokud se někdy vydáme nesprávnou cestou
 • potřebujeme propojit mezi sebou naše IT a business
 • některé útvary v naší firmě mezi sebou spíše soupeří a nespolupracují (tzv. sila), potřebujeme pomoci to změnit
 • chceme odstranit/snížit plýtvání při dodávce našich produktů

Agilní transformaci je možné realizovat prakticky v jakékoliv firmě, bez ohledu na obor, kterým se společnost zabývá. Rádi vám navrhneme, co vzhledem k vašemu oboru podnikání přinese vaší společnosti hodnotu.

Jak agilní transformace probíhá?

Každá společnost je jiná a proto se liší očekávání od transformace i jejich postup. Proto neexistuje přesný návod, který by se dal použít kdekoliv. Pro vaši představu zde uvádíme několik hlavních kroků:

 • Nastavení očekávání – nejprve je potřeba zajistit si shodu na tom, co nám má agilní transformace přinést
 • Práce s top managementem – pro to, aby byla transformace úspěšná je nezbytně nutné, aby top management firmy byl zainteresovaný do transformace, znal očekávání a podporoval tuto změnu. Stejně tak je potřeba v průběhu transformace pracovat s top managementem, aby věděli, jak se změna fungování i firemní kultury promítne do jejich práce.
 • Evoluce místo revoluce – Není vhodné dělat agilní transformace velkým třeskem. Osvědčená praktika je nejprve nastavit dobře jeden nebo několik málo týmů a na základě toho jak fungují si vyhodnotit výsledky a rozhodnout se co dál. Cílem je odhalit rizika spojená s transformací co nejdříve a v menším měřítku.
 • Návrh struktury týmů – Pokud už máte jeden nebo více agilních týmů, je možné se pustit do návrhu agilní transformace společnosti. Připravíme návrh agilních týmů a způsob jejich spolupráce. Pro nastavení agilního přístupu na úrovni celé společnosti se často používají tzv. škálovací frameworky (LeSS, Nexus, SaFe,…). Pomůžeme vám s výběrem a customizací vhodného frameworku, který pomůže dosáhnout očekávání od transformace.
 • Zaškolení a rozvoj týmů – Spolu s vámi sestavíme agilní týmy a proběhne jejich zaškolení. Týmy, které ještě nemají zkušenost s agilním přístupem potřebují obvykle dohled zkušeného scrum mastera / agilního kouče. Pokud takového nemáte, pomůžeme vám s náborem z trhu nebo vychováním si svého scrum mastera z řad vašich lidí. Stejně tak umíme pomoci s výchovou product ownerů. Náš cíl je, abyste se co nejdříve stali soběstačnými.
 • Podpůrné útvary ve firmě – Obvykle se nejprve mění výrobní části firmy a postupně se přidávají podpůrné útvary, jako oddělení HR (performance management, změny v požadavcích na nábor,…), finance (financování agilních týmů) a další.
 • V průběhu celé transformace je nezbytně nutná komunikace. Musí být častá a transparentní, aby lidé ve vaší firmě věděli, co je čeká.
 • Průběžně vyhodnocujeme výsledky, jak se nám daří a na základě toho navrhujeme akční kroky co dál.

Jak vám můžeme pomoci s agilní transformací?

Preferujeme práci přímo na místě ve vaší společnosti po boku vašich zaměstnanců. Chceme vidět jak fungují navrhované změny a také mít možnost reagovat, pokud je potřeba s nastavením iterovat.

Klademe důraz na to, aby návrhy změn při transformacích přicházely co nejvíce od vašich lidí a my jsme spíše pomáhali udržet směr k agilnímu způsobu řízení, nebo pomáhali tam kde je realizace změn bez větších zkušeností s agilitou obtížná. Pro představu zde najdete několik námi poskytovaných služeb během agilních transformací, ale uvítáme i jakékoliv nové výzvy, se kterými vám budeme moci pomoci.

 • Vedení a realizace agilní transformace napříč všemi útvary ve firmě
 • Dodávka lidí do týmu agilní transformace nebo do vývojových týmů
 • Školení agilního způsobu práce šité na míru, a to ať už školíme vedení firmy, členy týmů, scrum mastery nebo product ownery
 • Koučink vedení v oblasti agilního řízení
 • Koučink a mentorování vašich týmů
 • Facilitace workshopů pro nastavení očekávání od agility s vedením firmy
 • Nezávislé zhodnocení stavu agilního řízení ve vaší společnosti
 • Agilita v podpůrných útvarech firmy – např. oddělení HR, risku, back office a další

Napište nám

  Kliknutím na "Odeslat" souhlasíte se zpracováním osobních údajů.