Vladimír Hranáč

Stejně jako ostatní firmy, i my jsme přemýšleli jak se více zaměřit na zákaznika a jeho prostřednictvím zajistit firmě stabilní a udržitelný růst. Jako způsob jak toho docílit jsme si vybrali přechod na agilní hodnoty a způsob fungování. Lucid Bay Digital nám pomohli se na této cestě neztratit. Možná si říkáte, je Agilita pro nás vhodná? I my si to říkali. Existuje řada pochybností, ale práve Lucid Bay Digital nám pomohlo na tyto pochybnosti hledat a nacházet řešení, nebo experimentovat, dokud si ten správný způsob práce nevytvoříme na míru.

Vladimír Hranáč
Zakladatel a CTO, Betsys