Product Owner

Kdo je to Product Owner? Je to člen Scrum teamu a jeho úkolem je maximalizovat hodnotu, kterou dodává Scrum team. To znamená, že není prostým příjemcem a realizátorem požadavků z okolí. Aktivně se stará o to, aby tým řešil jen ty požadavky, které mají pro zákazníka hodnotu. U každého požadavku, byť sebemenšího je schopen říci, proč se tento požadavek má dělat a proč má zrovna tento požadavek prioritu.

Detailní popis pozice Product Owner tak jak se na ni dívá Scrum, naleznete ve Scrum guide.

Odpovědnost Product Ownera

  • Příprava vize a její vysvětlení týmu, ale i její projednání se stakeholdery
  • Příprava produktového backlogu v požadované kvalitě a včas
  • Prioritizace položek backlogu
  • Zjištění očekávání stakeholderů, ale i komunikace výsledků týmu směrem ke stakeholderům, stakeholder management
  • Propojení týmu se zákazníky a jejich očekáváním

Znalosti

Dobrý product owner má znalost produktu, který má na starosti a trhu, kde se produkt prodává. Hodí se mít alespoň základní přehled o tom, jak funguje SDLC -Software Development Life Cycle. Poměrně klíčovou dovedností je také schopnost definovat vizi produktu a tu sdílet s týmem. Dobře definovaná a správně komunikovaná vize výrazně pomáhá motivovat váš tým a pomáhá k tomu, že tým vlastní obchodní cíle produktu.

Co není odpovědností Product Ownera

  • Řízení týmu,
  • mikromanagement,
  • implementace Scrumu a agility do týmu
  • liniové řízení

Je partnerem Scrum mastera. Není to nadřízená pozice v týmu, stejně jako Scrum master. Odpovědnost Product Ownera se může lišit také podle použitého škálovacího frameworku ve firmě.