Agilní kouč

Co to je Agilní kouč, nebo používáte-li anglickou verzi názvu této role Agile Coach?Na tuto otázku dnes neexistuje jednotný pohled napříč celým trhem a proto se vám zde pokusíme vysvětlit hned několik možných pohledů na tuto roli. Kterou interpretaci této role se rozhodla použít konkrétní firma se někdy dá odvodit, jindy se musíte raději zeptat. Zde uvádíme 2 nejčastěji používané přístupy k roli.

Agilní kouč jako Seniorní Scrum Master

Jedno ze členění, podle kterého se rozdělovali agilisté na Scrum Mastery a Agilního kouče je úroveň seniority a také přesah do dalších agilních metodik a frameworků. Scrum framework tak, jak je popsaný v Scrum Guide obsahuje roli Scrum Master, ale roli Agilní kouč nikoliv.

Pokud jste se rozhodli najít někoho, kdo umí kromě Scrumu třeba navíc také Kanban, Lean Startup, umí porovnat a pomoci vám vybrat různé škálovací frameworky, bude umět mluvit s managementem, apod., pozvete si podle tohoto kritéria Agilního kouče.

Odpovědnosti kouče jako Senior Scrum mastera:

  • Školení a rozvoj Scrum Masterů, Product Ownerů, agilních týmů, nebo managementu ve firmě
  • Stínuje, mentoruje, koučuje, poskytuje zpětné vazby
  • Pomáhá s odstaňováním komplexnějcíh překážek souvisejících se zaváděním agility
  • Je partnerem pro management ve firmě
  • Navrhuje design agilních týmů a režimu jejich spolupráce
  • Pomáhá se zaváděním agility napříč celou firmou, například v HR, Financích a dalších
  • Může a nemusí mít nějaké svěřené agilní týmy, někdy se soustředí pouze na agilitu na úrovni celé firmy, jindy má na starosti například 1-2 agilní týmy a zbytek času věnuje rozvoji agility ve firmě
  • Vize kam chceme posunout agilitu ve společnosti. Buď ji sám vytváří spolu s týmem Scrum Masterů a dalších agilistů, nebo pomáhá s jejím vytvořením například Leaderovi agilní transformace.

Agilní kouč – jako role podle přístupu Spotify

Ve společnostech, které se rozhody nastavit agilitu podle Spotify najdete obvykle místo Scrum Masterů roli Agilní kouč. Pokud používáte roli Agilního kouče podle Spotify je jejich seniorita rozmanitá. Najdete mezi nimi úplné začátečníky, ale třeba i ostřílené kouče. Odpovědnost v tomto případě prakticky odpovídá roli Scrum Mastera.

Rozdíl však nastává, pokud se rozhodnete mít jednoho kouče na větší množství agilních týmů. V takovém případě už není možné použít režim práce, který má Scrum Master. Zde se z kouče stává částečně konzultant/mentor pro jednotlivé týmy. A jeho snahou je, aby se týmy posouvaly v agilitě co nejvíce samy.

Zmiňovaná výhoda, že se týmy naučí agilitu lépe samy pouze s pomocí agilního kouče však může být i někdy nevýhodou. Pokud má jeden kouč mnoho týmů, pak mu zbývá málo času na to, aby s lidmi trávil čas. A potom se naopak může adaptace agilních přístupů v týmech naopak zpomalit.