Objectives and Key Results

Jedná se o framework pro nastavení střednědobých cílů (Objective) a jejich vyhodnocování (Key Results). Zkráceně se nazvývá také OKR. Cíl se stanovuje obvykle na 12-18 měsíců. Dá se použít jako alternativa pro KPI a hodí se zejména u agilních týmů. Podporuje týmovou spolupráci, bezpečné prostředí, ale i vlastnictví cílů v týmech. Jak se nám daří při dosažení cíle nám pomáhají zjistit Key Results. Objectives & Key Results se dají škálovat napříč celou firmou a můžete tak získat napojení cílů v týmech na strategické cíle firmy. Doporučuje se mít pro každý tým jeden nebo několik málo cílů, aby si je lidé zapamatovali a používali je.