Scrum Master

Jeden z členů Scrum teamu. Cílem Scrum Mastera je zavedení Scrum frameworku do jemu svěřených týmů, ale i rozšíření a pochopení agility jinde ve firmě.

Odpovědnost Scrum Mastera

Mezi jeho odpovědnosti patří například vyškolení členů týmu ve Scrumu, odstraňování překážek v práci týmu, nebo facilitace týmových ceremonií. Jeho úkolem je nejen změna procesů v týmu , ale také změna firemní kultury. Podporuje týmovou spolupráci a snaží se vytvářet tzv. samoorganizující se týmy. Bojuje proti vlastní nepostradatelnosti aby se stal postupem doby pro týmy více postradatelným. To mu umožní pomáhat se změnou fungování zase v dalších týmech. Jak dosáhne větší nezávislosti týmu na sobě? Například tím, že při retrospektivách nevymýšlí návrh opatření sám, ale vymýšlí je tým. A pokud pomůže s odstraňováním překážek v práci týmu, pak informuje tým o tom, jakým způsobem problém vyřešil, aby si příště tým mohl v této situaci poradit sám.

Detailní definici role Scrum master je možné nalézt ve Scrum guide.

Nežádoucí vlastnosti

Mezi nežádoucí vlastnosti Scrum Mastera, kterým je lépe se vyhnout, patří například:

  • příliš silné ego
  • dogmatické trvání na přesné implementaci Scrumu, bez ohledu na kontext v týmu, který má na starosti
  • člověk, který se nechová sám podle toho, co učí ostatní
  • mikromanagement
  • budování svojí vlastní nepostradatelnosti

Kde se dozvíte více

Pokud se vám hodí další praktické informace o tom, co dělá Scrum master, můžete se zkusit přihlásit na náš kurz Scrum prakticky – reálné využití a osvědčené postupy.