Jak vám mohou pomoci OBjectives and Key results (OKR) s diagnostikou stavu agilního týmu?

Jak vám mohou pomoci OKR s diagnostikou stavu agilního týmu?

Řada společností využívá framework OKR (Objectives and Key Results) pro nastavování cílů agilních týmů a oblíbenost tohoto přístupu neustále roste.  Výhody jsou nesporné, ale jak je to s připraveností agilních týmů na to, začít OKR používat? Podívejte se na 3 nejčastější problémy agilních týmů, které vám mohou OKR workshopy pomoci identifikovat:

1. Lhostejnost k výsledkům a zaměření týmu

Na workshopu pro definování Objectives and Key Results týmu se snaží jen product owner se scrum masterem a zbytek týmu více méně pasivně přihlíží. Jedním z možných důvodů je, že je váš tým doposud zvyklý pasivně přijímat úkoly a nevnímá svoji zodpovědnost za výsledky týmu. Proto zatím týmové cíle nevlastní a ani zatím nevidí svoji roli při jejich definování.

Řešení je tady spíše dlouhodobé. Jednou z možností je, vést tým k týmové spolupráci a upřednostňování týmových cílů nad individuálními. A to je přesně práce pro vašeho scrum mastera / agilního kouče. Určitě se také podívejte, jestli váš systém odměňování není založen na individuálních cílích místo na týmových. Pokračujte s vedením týmu k práci s OKR. Zkuste zapojit OKR do ceremonií agilních týmů, aby se staly pravidelnou součástí jejich života a tým si na ně zvykl.   

2. Chceme v OKR pokrýt vše co dnes děláme

Některé týmy se zpočátku snaží vyrobit co nejvíce OKR, aby bylo vidět, že tým odvádí hodně práce. Možným důvodem je, že se váš tým zatím zaměřuje na maximalizování odvedené práce namísto maximalizování hodnoty pro zákazníka. Řada týmů je proto zvyklá zpočátku rozjíždět velké množství aktivit najednou a mají roztříštěný focus. Mnoho otevřených aktivit pak vede i k jejich pozdnímu dodání a často i k netransparentní komunikaci o stavu těchto aktivit. Více si o tomto tématu můžete přečíst v článku Iluze o výkonnosti týmu a roztříštěný focus

Řešení je opět dlouhodobější a spočívá ve vedení product ownerů i týmů k prioritizování jejich práce. Raději věci dokončujte, než otevírat stále nové. A to samé platí i v případě OKR. OKR si u týmu nadefinujte jen jedno nebo 2, aby si je tým OKR zapamatoval a nestal se z nich jen úkolníček, se kterým se setkáte vždy až na konci kvartálu. A to pak vede agilní týmy k potřebě prioritizovat i zaměření focusu na několik málo věcí.

3. Chyby v designu týmu

OKR vám ukážou ale i nedostatky v designu vašich agilních týmů. Pokud mají týmy často dodávat a ověřovat si výsledky u zákazníků, klade to mnohem větší požadavky na to, aby týmy byly tzv. end to end. Najednou bude více transparentní, kde v týmu chybí vývojáři, nebo i jiné životně důležité role pro úspěšnou dodávku. A tak si váš tým postěžuje na OKRs, že nedávají smysl jak jsou nadefinovaná. Zkuste v takové chvíli techniku 5x proč. Možná zjistíte, že se jedná o problém designu týmu a ne o chybu při definici OKR.

Pokud je problém v designu týmu, zamyslete se nad tím, zda chybějící odborníky najmete, alokujete odjinud z firmy, nebo zda se může chybějící dovednost v týmu někdo naučit.

Závěrem

OKR jsme si proto oblíbili nejen kvůli jejich obchodním přínosům, ale právě i kvůli tomu, jak transparetně ukazují stav agilních týmů. Stejně jako jinde v agilním prostředí, OKR tyto problémy samy od sebe neřeší, ale mohou vám dát podněty pro to, jak s týmem dále pracovat. A jaké máte zkušenosti s vypovídací hodnotou OKR o stavu agilních týmů vy?   

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *