Aktivní podpora vedení firmy při agilní transformaci.

Podpora vedení firmy pro úspěšnou agilní transformaci

Na téma agility vývojářských a business týmů už toho bylo napsáno mnoho. Málokdy se ale mluví o tom, co pomáhá agilitě ve firmě na úrovni vedení společnosti. Přitom angažovanost nejvyššího vedení společnosti do agilní transformace je pro její úspěch klíčové. V dnešním článku proto uvádím deset z mého pohledu nejdůležitějších bodů, které jsem nasbíral během několika let na transformacích, konzultacích a diskusích s mnoha firmami. Tyto body by měl management společnosti při agilní transformaci zvážit.

1. Očekávání od agilní transformace

Hned zpočátku transformace se vyplatí uspořádat workshop s členy vedení společnosti a probrat, co očekávají, že má agilní transformace přinést. Tento workshop facilituje obvykle seniorní agilní kouč. Ten zároveň pomůže dojít k závěrům, která očekávání pomůže agilní transformace efektivně naplnit a kde naopak příliš efektivní nebude. Důležité také je, aby vedení společnosti na potřebě agilní transformace získalo shodu.

2. Rozhlédnutí se v agilu se hodí všem – agilní kouč pro BoD

Pomoc v začátcích s agilitou potřebují nejen týmy, ale je vhodné mít k dispozici seniorního agilního kouče pro různé konzultace nebo koučink i na úrovni vedení společnosti. Je v pořádku vybrat si někoho, kdo vám skutečně sedne svým přístupem a zároveň bude mít dost zkušeností. Agilní kouč pracující s vedením společnosti je nutnost a nikoliv nadbytečný luxus. Bez agilního kouče může vedení společnosti fungováním, na které bylo doposud zvyklé, nevědomky vracet agilitu ve zbytku firmy zase nazpět.

3. Anagažovanost vedení společnosti při transformaci

Pokud se má transformace povést, je zapotřebí opravdu aktivní podpora vedení spoelčnosti. Pasivní podpora obvykle nestačí. Lidé potřebují slyšet od vedení společnosti, že o transformaci stojí a vědět, jaké je její očekávání. Asi nejlepších výsledků docházelo v případě, kdy vedení mělo prostor poskytovat skutečně aktivní podporu transformace. Pro řadu lidí je transformace cestou z komfortní zóny a proto je velmi důležité vidět a slyšet, že je tato změna žádaná a nejsme na to sami.

4. Podpora Bezpečného prostředí

Zavedení agilního přístupu do firmy znamená iterativní vývoj a neustálé ověřování si z reakcí zákazníků, zda jdete správnou cestou. Pokud chcete, aby týmy byly kreativní a nebály se hledat cesty jak co nejlépe naplnit potřeby zákazníků, je zavedení bezpečného prostředí a transparentnosti nutností. V řadě firem se dodnes objevují projekty, na kterých se pracuje, ale není odvaha si říci, že už se jede na mrtvém koni. Přitom čím dříve se o takových situacích dozvíte, tím méně vás to stojí. Učící se firma je cíl.

5. Go See aneb kontakt s týmy bez prostředníků

Nespoléhejte se jen na zprostředkované informace o týmech, jak jim jde práce od ruky. Nejlepší je mít kontakt přímo s lidmi v týmech. Jděte se někdy na týmy ve firmě podívat, nebo si vedle nich i na nějakou dobu sedněte. Je důležité, aby si zpočátku na takovou návštěvu týmy zvykly a nemusely si chystat honosné prezentace. Cílem je vidět, jak vaše týmy opravdu žijí a co je trápí.

6. Priorita na transformaci

Transformace firmy je tak závažné téma, že si zaslouží, aby měla nejvyšší prioritu. Aby tu prioritu transformace získala, je nutná podpora vedení. Obvykle jde o velké změny v kultuře, struktuře i fungování firmy, které trvají dlouhou dobu. Ale stejně jako každá změna, pokud poběží příliš dlouho, může i agilní transformace časem ztratit svoje momentum. Zároveň tím i dáváme signál lidem ve firmě, jak velkou má důležitost. O tom, co se stane, pokud pracujeme na příliš mnoho úkolech najednou se dočtete v našem článku Iluze o výkonnosti týmu a roztříštěný focus.

7. Učící se firma

Pokud to myslíte s agilitou vážně, připravte se na to, že první design vašich týmů bude pravděpodobně chybný. A je to v pořádku. Než trávit měsíce či roky s detailní analýzou, co jak udělat, je někdy lepší vyzkoušet udělat změnu v menším měřítku a pak se přizpůsobit. Sama transformace by neměla běžet jako projekt detailně naplánovaný předem, ale využívat prvky agilního řízení. Důležité je učit se z chyb a posouvat se dál, neustrnout na jednom místě.

8. Podpora dodávání business hodnoty

Pomozte ve firmě objevovat business hodnotu u vašich produktů. Vždy se ptejte vašich lidí, co má daný projekt nebo aktivita přinést, pokud to u nich není jasně řečeno. A tím to teprve začíná. Skutečně aktivita přinesla to, co jste čekali? Pokud ne, jak ji zkusíte přizpůsobit?

9. Podpora zapojení interních lidí do transformace

Zapojte do transformace interní lidi. Pokud změny ve firmě vymyslí interní lidé ve spolupráci s agilními kouči, bude změna trvalejší a lidé ji budou více vlastnit, než když vám změny nadiktujte konzultační firma.

10. Agile není jen Scrum

Pokud transformujete velkou společnost, počítejte téměř jistě s tím, že ne na všechny týmy bude aplikovatelný Scrum. Dnes se stal Scrum synonymem agility, ale přes jeho nesporné výhody ho lze efektivně použít jen někde. Řada velkých společností zjišťuje až v průběhu transformace, že desítky procent jejich výrobních týmů využijí raději Kanban, kombinaci Scrumu a Kanbanu nebo třeba „jen“ změnu kultury v týmu.

Závěrem

V dnešním článku jsem vybral jen několik témat z mnoha. Zdály se vám dnešní doporučení pro angažovanost vedení při agilní transformaci příliš elementární? Napište si o další a nebo si vyžádejte od nás konzultaci na konkrétní téma. A jaká forma podpory ze strany vedení se osvědčila vám?

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *