Pracujete s týmem nebo skupinou individuálně pracujících specialistů?

V řadě společností se můžeme setkat s týmy, které by bylo přesnější nazývat spíše skupinou individuálně pracujících specialistů. Velmi se totiž liší ve způsobu fungování od týmu, rizikovostí i jejich efektivitou.

Pojďme se spolu podívat jak vypadá Skupina individuálně pracujících specialistů. V takové skupině jsou všichni členové odborníci na svoje dedikované téma. To však často vede k tomu, že je příliš nezajímá co řeší kolegové a v této skupině je prakticky nulová zastupitelnost. Pokud někdo ze specialistů onemocní, nebo se dokonce rozhodne společnost opustit, nastává problém. Lidé mají často v těchto skupinách nastavené individuální cíle, protože vlivem specializací si nemají ani jak ve skupině pomáhat. Tuto skupinu tak vlastně nedrží pohromadě společné cíle a vzájemná podpora, ale spíš zvyk. Specializace a oddělení rolí nezřídka přichází s rostoucí velikostí firmy. Ve startupech lidé prakticky nemají jinou možnost než být od začátku kros-funkční. Někdy je ale také důvodem snaha o ušetření nákladů a tak se specializované úkoly svěřují vždy stejným lidem, aby tyto úkoly byly rychle hotové. A tak neroste tým, ale buduje se know how nezastupitelných odborníků. Toto nastavení „spolupráce“ lidí ve firmách je pořád ještě velmi časté.

Na rozdíl od toho, tým je skupina lidí, kteří mají společný cíl a mohou se do určité míry zastupovat. Protože mají přesahy i do dalších řemesel a sdílí společné cíle s ostatními, mají lidé v týmech větší motivaci poslouchat, co řeší jejich kolegové. Také mohou snáz přemýšlet nad tím, jak mohou fungovat efektivněji nebo si navzájem pomoci.

Následky

Jaké následky má fungování skupin s individuálními specialisty? Často je to přetížení různých specialistů. Pokud se členové skupiny setkávají na pravidelných meetinzích, většinou je nezajímá, co sdílí jejich kolegové. Je to tak i proto, že nemají příslušnou specializaci, mají svoje individuální cíle a vlastně ani nemají jak kolegům pomáhat. Dostávají se tak do stavu kdy řeší jen jestli dodali svůj vlastní úkol. Úspora nákladů je tak realizovaná jen do doby, dokud nedojde k přetížení jednotlivců, poklesu efektivity v plnění cílů jako týmu nebo dokonce odchodu lidí z firmy.

Jak vytvořit tým

Pokud jste ve výše uvedeném poznali některý ze svých týmů a rozhodli jste se s tím něco dělat, potom gratulujeme, nejdůležitější krok, uvědomění si současného stavu je za vámi. 😊 Dále je potřeba začít pracovat na zastupitelnosti ve vašem týmu.

  • Ideální příležitost co se týče času kdy se do toho pustit asi nenastane nikdy, proto nemá cenu toto příliš odkládat. 😊  
  • Řekněte si s týmem, které specializace vám stojí za to rozšířit v týmu a které můžou i nadále zůstat výsadou jednotlivců.
  • Začněte sdílet nejprve jednoduché úkoly a s dohledem zkušenějších kolegů
  • Zamyslete se nad tím, jestli tým může mít nějaký společný cíl, na kterém by mohl spolupracovat. Zvažte přechod od individuálních cílů k cílům týmovým.
  • Přemýšlejte o tom, jestli musíte vždy na schůzkách týmu mluvit o specializovaných úkolech, nebo raději nad tématem, na kterém spolupracuje více lidí. Členy týmu tak povedete k tomu, že se budou více zapojovat i do příspěvků jejich kolegů.
  • V neposlední řadě, přesvědčte tým, že stojí za to do toho jít. Vyzdvihněte to, v čem jim změna pomůže, aby měli motivaci sdílet svoje know how.
  • Pokud budujete agilní produktový tým, podívejte se na další článek Jsou vaše agilní týmy produktové nebo projektové?

Budeme rádi, když nám dáte vědět, jestli u vás máte týmy nebo skupiny individuálně pracujících specialistů. A pokud se rozhodnete pro změnu, dejte vědět, jak vám pomohla.

1 názor na “Pracujete s týmem nebo skupinou individuálně pracujících specialistů?”

  1. Pingback: Jsou vaše agilní týmy produktové nebo projektové? - Lucid Bay Digital s.r.o.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *